Corwen House Surgery

19 Market Place, Penygroes, Gwynedd, LL54 6NN

Current time is 03:05 - Sorry, we're closed

NHS

Telephone: 01286 880336

Fax: 01286 889110

Out of Hours: 111

Sut i gael gafael ar apwyntiadau yn y Feddygfa

Posted on May 27th, 2021

Mae’r feddygfa ar agor rhwng 8am – 6.30pm.

Oherwydd Covid, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, gweler isod ffyrdd i gael gafael ar apwyntiadau hefo eich Meddyg teulu.

Apwyntiadau Meddyg teulu/Nyrs uwch

Ymgynghoriadau ffon a fideo: Bydd derbynnydd yn eich cyfeirio at y clinigwr/wraig cywir.  Byddwch yn cael ymgynghoriad fideo neu ffon.  Os yw’n briodol, gofynnir i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

Apwyntiadau Nyrsio

Bydd yr apwyntiadau hyn yn parhau fel arfer.  Ffoniwch i drefnu apwyntiadau.

Apwyntiadau Ffisiotherapi

Gellir ffonio y dderbynfa i ofyn am apwyntiad gyda’r ffiosiotherapydd, bydd yr apwyntiad cynta dros y ffon ac oes bydd angen eich gweld, bydd y ffiositherapydd yn eich galw i fewn.

Gwasanaeth Fferyllol

Gall fferyllfeydd ddarparu cyngor ac arweiniad ar drin anhwylderau cyffredin.  Siaraddwch a’r derbynnydd am fanylion.

Gwasanaethau brys

Plant o dan 16 oed a chleifion eraill sydd angen gwasanaeth brys: Cysylltwch a’r dderbynfa os gwelwch yn dda.  Bydd clinigwr/wraig yn siarad hefo chi ar yr un diwrnod.

Apwyntiadau di-frys ag ail ragnodi meddyginiaethau:

Gallwch ebosdio’r feddygfa ar reception.w94609@wales.nhs.uk  a hefyd mae opsiwn i gofrestru ar lein, ymholwch yn y dderbynfa neu ebosdiwch.