Corwen House Surgery

19 Market Place, Penygroes, Gwynedd, LL54 6NN

Current time is 01:59 - Sorry, we're closed

NHS

Telephone: 01286 880336

Fax: 01286 889110

Out of Hours: 111

News

Sut i gael gafael ar apwyntiadau yn y Feddygfa

Posted on April 12th, 2022

Mae’r feddygfa ar agor rhwng 8am – 6.30pm. Apwyntiadau Meddyg teulu/Nyrs uwch Ymgynghoriadau o’ch dewis:  Byddwch yn cael eich galw […]

How to access appointments at Corwen House surgery

Posted on April 12th, 2022

The surgery is open from 8 am -6.30 pm. GP / Advanced Nurse practitioner appointments Face to face appointment: If […]

Diweddariad Brechiadau COVID-19

Posted on June 28th, 2021

Rydym nawr wedi amddiffyn bron i hanner miliwn o drigolion Gogledd Cymru gyda dos cyntaf, tra mae 338,018 wedi cael […]

Covid Vaccine Update

Posted on June 28th, 2021

We’ve now protected almost half a million North Wales residents with a first dose, while 338,018 have been fully vaccinated. […]

Sut i gael gafael ar apwyntiadau yn y Feddygfa

Posted on May 27th, 2021

Mae’r feddygfa ar agor rhwng 8am – 6.30pm. Oherwydd Covid, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, gweler isod ffyrdd i […]

How to access appointments at Corwen house surgery

Posted on May 27th, 2021

The surgery is open from 8 am -6.30 pm. Due to Covid, until further notice please see below the ways […]

Corwen House Surgery – Update 08/07/2020

Posted on July 8th, 2020

We have begun to re-open most of our services.  We are now taking bookings for routine nurse appointments that include […]