Corwen House Surgery

19 Market Place, Penygroes, Gwynedd, LL54 6NN

Current time is 01:00 - Sorry, we're closed

NHS

Telephone: 01286 880336

Fax: 01286 889110

Out of Hours: 111

Sut i gael gafael ar apwyntiadau yn y Feddygfa

Posted on April 12th, 2022

Mae’r feddygfa ar agor rhwng 8am – 6.30pm.

Apwyntiadau Meddyg teulu/Nyrs uwch

Ymgynghoriadau o’ch dewis:  Byddwch yn cael eich galw i mewn, cysylltiad ffon neu fideo: Dywedwch eich dewis wrth y derbynnydd pan fyddwch yn trefnu yr apwyntiad.

Apwyntiadau Nyrsio

Bydd yr apwyntiadau hyn yn parhau fel arfer.  Ffoniwch i drefnu apwyntiad.

Physiotherapy Appointments

Gellir ffonio y dderbynfa neu galw i fewn i ofyn am apwyntiad gyda’r ffiosiotherapydd, fe fyddwch yn cael apwyntiad i’ch gweld ganddynt.

Gwasanaeth Fferyllol

Gall fferyllfeydd ddarparu cyngor ac arweiniad i drin anhwylderau cyffredin.  Siaraddwch hefo’r derbynnydd am fanylion.

Gwasanaethau brys 

Plant o dan 16 oed a chleifion eraill sydd angen gwasanaeth brys: Cysylltwch a’r dderbynfa os gwelwch yn dda.  Bydd clinigwr/wraig yn siarad hefo chi ar yr un diwrnod.

Apwyntiadau di-frys ag ail ragnodi meddyginiaethau: Gallwch ebosdio’r feddygfa ar reception.w94609@wales.nhs.uk  a hefyd mae opsiwn i gofrestru ar lein, ymholwch yn y dderbynfa neu ebosdiwch.